Công Ty TNHH Khoa học
công nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng

Công Ty TNHH Khoa học công nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng

Vai trò, lợi ích của giun đất

Giun đất là loài động vật lưỡng tính vô cùng quan trọng đối với hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp. Chúng có vai trò rất lớn trong việc xử lý mùn bã hữu cơ, làm sạch và lưu thông khí và nước trong đất; chuyển hóa, cung cấp dinh dưỡng cho đất, hỗ trợ và phát triển hệ động thực vật. Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cân bằng, ổn định tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái.
Qua nghiên cứu và thực nghiệm về nuôi giun đất (cụ thể là con Trùn lai Ấn Độ – tên khoa học là Perionyx sansibaricus ?), HTX Làng Gióng đã xác định trong phân giun đất có rất nhiều nhóm lợi khuẩn, ví dụ như:
1) Nhóm vi khuẩn phân huỷ: đây là nhóm lợi khuẩn phân giải các hợp chất hữu cơ, gồm các loại Bacillus, Clostridium và Streptomyces.
2) Nhóm vi khuẩn lấy Nitơ: đây là nhóm lợi khuẩn biến đổi khí nitrogen trong không khí thành dạng amoni và các hợp chất nitơ khác, bao gồm các loại thuộc nhóm Azotobacter, Rhizobium và Nitrosomonas.
3) Nhóm vi khuẩn lấy photpho: đây là nhóm lợi khuẩn hấp thụ và lưu trữ các hợp chất photpho, giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, gồm các loại thuộc nhóm Bacillus, Pseudomonas và Rhizobium.
4) Nhóm vi khuẩn tạo chất kích thích cây trồng: đây là nhóm lợi khuẩn sản xuất các chất kích thích sinh trưởng cây trồng, gồm nhóm Azospirillum và Pseudomonas.
5) Nhóm vi khuẩn chống sâu bệnh: đây là nhóm lợi khuẩn sản xuất các hợp chất kháng khuẩn, kháng nấm và kháng sâu bệnh, gồm các loại thuộc nhóm Bacillus thuringiensis và Trichoderma.
6) Nhóm vi khuẩn tạo ra chất kháng sinh: đây là nhóm lợi khuẩn sản xuất các chất kháng sinh tự nhiên, giúp không chế, kiểm soát, chống lại sự phát triển quá mức của các loại vi khuẩn, gồm các loại thuộc nhóm Streptomyces và Pseudomonas.

thu hoach va che bien giun lam sao cho don gian ma hieu qua 2 1

(Giun thương phẩm tại HTX Làng Gióng)
Các nhóm lợi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy, tái tạo và giữ gìn sức khỏe của đất, đồng thời cũng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng.
Tuy nhiên, tình trạng xả thải bừa bãi, lạm dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của đàn giun đất. Đánh kích giun bừa bãi cũng khiến đàn giun cũng như hệ sinh thái bị tổn thương nghiêm trọng, mất cân bằng và mất tính đa dạng.
Khôi phục đàn giun đất, phát triển ngành nghề nuôi giun cũng đồng nghĩa với việc thúc đẩy xử lý chất thải, khôi phục hệ sinh thái đa dạng sinh học và phát triển nền nông nghiệp thuận tự nhiên bền vững. Sử dụng các sản phẩm từ nuôi giun đất sẽ giúp tạo ra chu trình dinh dưỡng đầy đủ và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, vật nuôi. Đó cũng là tiền đề cho công cuộc bảo vệ môi trường sinh thái.
Trước thực trạng trên chúng ta cần tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của giun đất. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường như: quản lý, thu gom, phân loại và xử lý chất thải một cách hệ thống, bài bản để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.
Tóm lại, giun đất đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp. Việc phát triển ngành nuôi giun đất và sử dụng các sản phẩm từ nuôi giun là điều cần thiết, cấp bách để đảm bảo sự phát triển bền vững cho sản xuất nông nghiệp và khôi phục hệ sinh thái tự nhiên.

chat thai huu co

(Xử lý phân thải hữu cơ)

Công ty TNHH KHCN Nông nghiệp Làng Gióng luôn sẵn sàng đồng hành, hợp tác với các đơn vị để chuyển giao mô hình nuôi giun hiệu quả này, chung tay xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty TNHH Khoa học công nghệ nông nghiệp Làng Gióng

Địa chỉ: Đổng Xuyên, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0934 688 868

Email: [email protected]

Fanpage: Chế phẩm R-life - Tuần hoàn sinh học 

Để lại bình luận

Scroll to Top