Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Thanh toán trực tiếp tiền mặt.

– Thanh toán khi nhận hàng

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

– Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên hoặc công ty và chuyển cho đơn hàng nào. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận và tiến hành giao hàng.

Scroll to Top