Dịch vụ

dvu1

2021

07/07

Nuôi giun công nghệ cao

Công ty TNHH Khoa học Nông nghiệp Làng Gióng là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước về nuôi giun để xử lý chất thải và tái