Công Ty TNHH Khoa học
công nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng

Công Ty TNHH Khoa học công nghệ Nông Nghiệp Làng Gióng

Quy trình ủ thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm nông nghiệp

1. Tài nguyên tiềm năng từ phụ phẩm nông nghiệp.

  • Phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch và chế biến có thể trở thành nguồn tài nguyên quý giá nếu được xử lý đúng cách. Chúng có thể được chuyển đổi thành nguồn thức ăn chi phí thấp cho ngành chăn nuôi.
  • Thực trạng hiện nay, phần lớn phụ phẩm nông nghiệp đang bị lãng phí, đa phần thải ra môi trường gây ô nhiễm. Phần còn lại xử lý không đúng cách, chủ yếu bằng phương pháp hóa học hoặc sấy khô, dẫn đến hiệu quả thấp.

2. Giải pháp sinh học: Chế phẩm R-LIFE cùng quy trình tuần hoàn sinh học.

Chế phẩm sinh học R-LIFE, khi kết hợp với phương pháp lên men không điểm dừng (tuần hoàn sinh học), sẽ là giải pháp (dùng tự nhiên chuyển hóa tự nhiên) giúp chúng ta tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khổng lồ này. Chuyển hóa thành nguồn thức ăn chăn nuôi giá rẻ, đồng nghĩa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Phương pháp ủ thức ăn chăn nuôi.

Đối với quy mô nhỏ:

  •   Lên men ẩm đảo trộn.

Quy Trình ủ Thức ăn Chăn Nuôi Từ Phụ Phẩm Nông Nghiệp

  •   Lên men lỏng có sục khí.

Quy Trình ủ Thức ăn Chăn Nuôi Từ Phụ Phẩm Nông Nghiệp

Đối với quy mô lớn:

  •  Bể lên men không điểm dừng, tuần hoàn sinh học.

Quy Trình ủ Thức ăn Chăn Nuôi Từ Phụ Phẩm Nông Nghiệp

  •   Bể thủy phân, tuần hoàn sinh học.

Quy Trình ủ Thức ăn Chăn Nuôi Từ Phụ Phẩm Nông Nghiệp

4. Kết Luận.

Chế phẩm sinh học R-LIFE kết hợp các quy trình tuần hoàn sinh học hy vọng sẽ là giải pháp hiệu quả, khai thác triệt để nguồn tài nguyên to lớn này, tái tạo thành thức ăn chăn nuôi với chi phí thấp, phát triển ngành chăn nuôi ngành kinh tế mũi nhọn và cùng là giải pháp hiểu quả để bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Khoa học công nghệ nông nghiệp Làng Gióng

Địa chỉ: Đổng Xuyên, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 0934 688 868

Email: [email protected]

Fanpage: Tuần Hoàn Xanh 

Để lại bình luận

Scroll to Top